Zadaci -> Algebra -> Kombpleksni brojevi -> Komplex számok hatványozása

[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 7] [Broj karaktera: 0]

Izrčunajte sledeći izraz:

1+i323000+1-i323000