Zadaci -> Geometrija -> Dvodimenzionalni oblici -> Trougao

Zbir dve strancie trougla je 15 jedinica, a visine koje njima odgovaraju su 4  i 6 jedinica. Izračunati površinu trougla.

Izračunajte površinu jednakostraničnog trougla ako je visina koja pripada osnovi je 20 cm, a visina koja pripada kraku je 24 cm.