Zadaci -> Algebra -> Korenovanje -> Pojednostavljenje

[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 1] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 11] [Broj karaktera: 0]

Izrčunajte sledeći izraz:

1+263-25+466·26-13

[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 1] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 10] [Broj karaktera: 0]

Uprostite sledeći izraz:

x23·x34·x-1

[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 9] [Broj karaktera: 0]

Izrčunajte sledeći izraz:

6-42

[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 9] [Broj karaktera: 0]

Izrčunajte sledeći izraz:

24315-18114+92+7,50+978:3544

[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 1] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 8] [Broj karaktera: 0]

Dakažite donji identitet.

a2b3·3b35a34·5a3b36=a22b8·3b2a212·825b324

[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 7] [Broj karaktera: 0]

Rešite donju jedničinu.

a-b3+2a3+bbaa+bb+3ab-ba-ba>0 ; b>0 

[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 14] [Broj karaktera: 0]

Uprostite sledeći izraz:

1+a·1+a33a·39+18a-1+9a-23

[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 5] [Broj karaktera: 0]

Uprostite sledeći izraz:

a128

[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 1] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 11] [Broj karaktera: 0]

Uprostite sledeći izraz:

ab·a2b36·a9b86