Zadaci -> Algebra -> Proporcije -> Direktna i indirektna proporcija

[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 1] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 6] [Broj karaktera: 102]

Ako 1 kg salame košta 2800 forinti, koliko će koštati 35 dkg salame?