Zadaci -> Algebra -> Proporcije -> Direktna i indirektna proporcija

Ako 1 kg salame košta 2800 forinti, koliko će koštati 35 dkg salame?

Ako 1 kg salame košta 2800 forinti, koliko će koštati 35 dkg salame?