Zadaci -> Razmišljanje -> Grafovi -> Usmereni i neusmereni grafovi