Zadaci -> Geometrija -> Analitička geometrija u ravni -> Složeni zadaci