Zadaci -> Geometrija -> Trigonometrija -> Trigonometrične jednačine

Rešite jednačinu sin x = 1 nad skupom realnih brojeva!

Rešite jednačinu sin x = 1 nad skupom realnih brojeva!