Zadaci -> Verovatnoća i statistika -> Verovatnoća -> Verovatnoća pomoću kombinatorike

[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 1] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 7] [Broj karaktera: 81]

Razred ogranizuje loto igru. Od brojeva 1, 2, 3, 4, 5 izvlače se 3 brojeva. Tomislav na svom tiketu zaokružio brojeve 2, 3 i 5 .
Izračunajte verovatnoću da će Tomislav imati pun pogodak!