Zadaci -> Razmišljanje -> Skupovi -> Operacije sa skupovima

Dati su skupovi: G = {1, 2, 3; 4, 6, 12} i H = {1, 2, 4, 8, 16}.
Zadajte elemente skupova undefined i undefined!

Dat je skup undefined. Odrediti skupove A i B,

A=x|xS 2x12-xS undefined

zatim odrediti skupove: undefined