Zadaci -> Algebra -> Linearne jednačine, nejednačine i sistemi jednačnia -> Linearne nejednačine