Zadaci -> Algebra -> Logaritam -> Logaritamske jednačine

Rešite donju jednačinu:

log10x2+19-log10x-8=2