Zadaci -> Matematička analiza -> Diferencijalni račun -> Izovdi složenih funkcija

[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 5] [Broj karaktera: 0]

Iračunajte izvod donje funkcije.

y=ln (3x+4)

[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 7] [Broj karaktera: 0]

Iračunajte izvod donje funkcije.

y=ln sin2x

[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 10] [Broj karaktera: 0]

Iračunajte izvod donje funkcije.

y=ln 5x4x-3

[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 7] [Broj karaktera: 0]

Iračunajte izvod donje funkcije.

y=ln 2x+1sin x

[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 14] [Broj karaktera: 0]

Iračunajte izvod donje funkcije.

y=ln cos x·sin22x