Zadaci -> Matematička analiza -> Diferencijalni račun -> Izovdi složenih funkcija