Zadaci -> Matematička analiza -> Diferencijalni račun -> Izvodi proizvoda funkcija

[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 11] [Broj karaktera: 0]

Iračunajte izvod donje funkcije.

y=x3·x-1x