Zadaci -> Algebra -> Iracionalne jednačine -> Köbgyököt tartalmazó egyenletek

[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 14] [Broj karaktera: 0]

Rešite donju jedničinu.

x3+x+13+x+23=0

[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 8] [Broj karaktera: 0]

Rešite donju jedničinu.

x23-x3=0

[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 20] [Broj karaktera: 0]

Rešite donju jedničinu.

x3+2x-33=12x-13