Examples -> Algebra -> Irrational Equations -> Négyzetgyököt tartalmazó egyenletek

Solve the following equation on the set of non-negative real numbers!

x=4