Zadaci -> Algebra -> Eksponencijalne jednačine i nejednačine -> Eksponencijalne jednačine

Rešite donju jednačinu nad skupom realnih brojeva!
Rešenje zaokružite na tri decimale!

2x=10

Rešite donju jednačinu nad skupom realnih brojeva!
Rešenje zaokružite na tri decimale!

2x=10