Zadaci -> Algebra -> Kvadratne jednačine, nejednačine i sistemi jednačnia -> Jednačine koje se mogu svesti na kvadratne jednačine

[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 1] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 18] [Broj karaktera: 0]

Rešite donju jedničinu.

x3+216x3=36-x3

[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 1] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 37] [Broj karaktera: 0]

Rešite donju jedničinu.

2x5+x4-19x3+19x2-x-2=0

[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 15] [Broj karaktera: 0]

Rešite donju jedničinu.

2x-3=x+10-1