Zadaci -> Geometrija -> Trigonometrija -> Rešavanje pravouglog trougla