Exercise ID99

Geometry → Two-dimensional geometric shapes → Triangle

Zbir dve strancie trougla je 15 jedinica, a visine koje njima odgovaraju su 4  i 6 jedinica. Izračunati površinu trougla.