ID95. zadatak

Algebra → Korenovanje → Pojednostavljenje
[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 9] [Broj karaktera: 0]

Izrčunajte sledeći izraz:

6-42

6-42 =6-422 =6-32 =6+62-322-6-62-322 =6+36-322-6-36-322 =6+42-6-42 =6+22-6-22 =4-2 =2-2
6-42=2-2

A±B=A+A2-B2±A-A2-B2

Započni rešavanje
Počni ponovo
Konačno rešenje
Sakrij konačno rešenje
Čitavo rešenje!
Sakrij čitavo rešenje!
Tteorija
Sakrij teoriju