ID89. zadatak

Algebra → Korenovanje → Racionalicacija
[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 8] [Broj karaktera: 0]

Uprostite sledeći izraz:

912

912 =912·1212 =91212 =93·412 =93·412 =93·212 =3·33·23·4 =33·24 =33·22·2 =332
812=332

a·bn=an·bn

Započni rešavanje
Počni ponovo
Konačno rešenje
Sakrij konačno rešenje
Čitavo rešenje!
Sakrij čitavo rešenje!
Tteorija
Sakrij teoriju