ID390. zadatak

Geometrija → Trigonometrija → Trigonometrične jednačine

Rešite jednačinu sin x = 1 nad skupom realnih brojeva!