ID385. feladat

Gondolkodási műveletek → Kombinatorika

Hány olyan háromjegyű pozitív egész szám van, amelynek minden számjegye különböző?