ID383. zadatak

Algebra → Nizovi → Aritmetički nizovi

Četvrti član aritmetičkog niza je 7 a peti je -5.
Odrediti prvi član niza!