ID382. zadatak

Algebra → Eksponencijalne jednačine i nejednačine → Eksponencijalne jednačine

Rešite donju jednačinu nad skupom realnih brojeva!
Rešenje zaokružite na tri decimale!

2x=10