ID382. zadatak

Algebra → Eksponencijalne jednačine i nejednačine → Eksponencijalne jednačine
[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 1] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 7] [Broj karaktera: 0]

Rešite donju jednačinu nad skupom realnih brojeva!
Rešenje zaokružite na tri decimale!

2x=10

2x=10 2x=10 log10() log102x=log1010 x·log102=1 x=1log102 x=10.301 x=3,322
TRAŽIM POMOĆ!
x=3,322
logaan=n

l o g a a = 1

Započni rešavanje
Počni ponovo
Konačno rešenje
Sakrij konačno rešenje
Čitavo rešenje!
Sakrij čitavo rešenje!
Tteorija
Sakrij teoriju