ID375. zadatak

Algebra → Proporcije → Direktna i indirektna proporcija

Ako 1 kg salame košta 2800 forinti, koliko će koštati 35 dkg salame?