Exercise ID372

Algebra → Irrational Equations → Négyzetgyököt tartalmazó egyenletek

Solve the following equation on the set of non-negative real numbers!

x=4