ID362. zadatak

Razmišljanje → Skupovi → Operacije sa skupovima

Dati su skupovi: G = {1, 2, 3; 4, 6, 12} i H = {1, 2, 4, 8, 16}.
Zadajte elemente skupova undefined i undefined!