ID347. zadatak

Geometrija → Dvodimenzionalni oblici → Trougao

Izračunajte površinu jednakostraničnog trougla ako je visina koja pripada osnovi je 20 cm, a visina koja pripada kraku je 24 cm.