ID343. zadatak

Geometrija → Dvodimenzionalni oblici → Četvorougao
[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 21] [Broj karaktera: 0]

Izračunajte površinu paralelograme, ako su visine  3 i 23 cm, dok ugao izmađu njih iznosi 60°!

" display="block"/>
sin α=hba=hab sin 60°=23a=3b=32 23a=32 2a=12 a2=21 a=4 T=a·ha=3·4 T=12 x
P=12 cm2
Započni rešavanje
Počni ponovo
Konačno rešenje
Sakrij konačno rešenje
Čitavo rešenje!
Sakrij čitavo rešenje!
Tteorija
Sakrij teoriju