ID343. zadatak

Geometrija → Dvodimenzionalni oblici → Četvorougao

Izračunajte površinu paralelograme, ako su visine  3 i 23 cm, dok ugao izmađu njih iznosi 60°!