ID324. zadatak

Algebra → Logaritam → Logaritamske jednačine
[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 7] [Broj karaktera: 0]

Izrčunajte sledeći izraz:

36log65+101-log102-3log936=

36log65+101×10log102-1-3log936= 62log65+101×10log102-1-3log3236= 6log652+10×2-1-312log336= 25+10×2-1-3log336= 25+10×2-1-36= 25+5-6= 24
24
Započni rešavanje
Počni ponovo
Konačno rešenje
Sakrij konačno rešenje
Čitavo rešenje!
Sakrij čitavo rešenje!
Tteorija
Sakrij teoriju