ID299. zadatak

Algebra → Korenovanje → Slaoženi zadaci
[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 6] [Broj karaktera: 0]

Dakažite donji identitet.

a3-b3a-b+ab·a-ba-b2=1a>0 ; b>0 

a=x b=y x3-y3x-y+xy·x-yx2-y22=1 x3-y3x-y+xy·x-yx2-y22=1 x-yx2-xy+y2x-y+xy·x-yx-yx+y2=1 x2+y2·1x+y2=1 1=1
1=1
Započni rešavanje
Počni ponovo
Konačno rešenje
Sakrij konačno rešenje
Čitavo rešenje!
Sakrij čitavo rešenje!
Tteorija
Sakrij teoriju