ID277. zadatak

Algebra → Korenovanje → Pojednostavljenje
[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 7] [Broj karaktera: 0]

Rešite donju jedničinu.

a-b3+2a3+bbaa+bb+3ab-ba-ba>0 ; b>0 

a=x ; b=y x-y3+2x3+y3x3+y3+3xy-3y2x2-y2 =x3-3x2y+3xy2-y3+2x3+y3x+yx2-xy+y2+3xy-3y2x-yx+y =3xx2-xy+y2x+yx2-xy+y2+3yx-yx-yx+y =3x+3yx+y =3x+yx+y =3
a-b3+2a3+bbaa+bb+3ab-ba-b=3
Započni rešavanje
Počni ponovo
Konačno rešenje
Sakrij konačno rešenje
Čitavo rešenje!
Sakrij čitavo rešenje!
Tteorija
Sakrij teoriju