ID272. zadatak

Matematička analiza → Integration → Osnovni integrali
[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 6] [Broj karaktera: 0]

Izračunajte donji integral.

I=x2+1x2-2x23dx

I=x2+1x2-2x23dx =x4-x2-2x23-x4x23-x2x23-2x23dx =x103-x43-2x-23 I=x103dx-x43dx-2x-23dx =x103+1103+1-x43+143+1-2x-23+1-23+1+C I=313x133-37x73-6x13+C
Započni rešavanje
Počni ponovo
Konačno rešenje
Sakrij konačno rešenje
Čitavo rešenje!
Sakrij čitavo rešenje!
Tteorija
Sakrij teoriju