ID256. zadatak

Matematička analiza → Diferencijalni račun → Izovdi složenih funkcija
[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 10] [Broj karaktera: 0]

Iračunajte izvod donje funkcije.

y=ln 5x4x-3

y=ln 5x4x-3 g=5x4x-3   y=ln g y'=1g·g' g=5x4x-3 =uv u=5x  ;  u'=5  ;  v=4x-3  ; v'=4 g'=u'v-uv'v2=5·(4x-3)-5x·4(4x-3)2=20x-15-20x4x-32=-154x-32 y'=1g·g'=15x4x-3·-154x-32 y'=4x-35x·-154x-32 y'=-3x·(4x-3)
y'=-3x·(4x-3)

ddxfgx=dfdg·dgdx=f'g·g'x

ddxln x=1x

uv'=u'·v-u·v'v2

Započni rešavanje
Počni ponovo
Konačno rešenje
Sakrij konačno rešenje
Čitavo rešenje!
Sakrij čitavo rešenje!
Tteorija
Sakrij teoriju