ID230. zadatak

Matematička analiza → Diferencijalni račun → Izvodi trigonometrijskih funkcija
[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 3] [Broj karaktera: 0]

Iračunajte izvod donje funkcije.

y=tg·ctg 5x

y=tg·ctg 5x y'=1cos2·ctg 5x·-1sin2 5x·5 =-5sin2 5x·cos2·ctg 5x
y'=-5sin2 5x·cos2·ctg 5x
Započni rešavanje
Počni ponovo
Konačno rešenje
Sakrij konačno rešenje
Čitavo rešenje!
Sakrij čitavo rešenje!
Tteorija
Sakrij teoriju