ID220. zadatak

Matematička analiza → Diferencijalni račun → Izvodi trigonometrijskih funkcija
[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 5] [Broj karaktera: 0]

Iračunajte izvod donje funkcije.

y=1ctg 8x 

y=1ctg 8x  =(ctg 8x)-1 y'=-1(ctg 8x)-2·-1sin2 8x·8 =8(sin2 8x)·(ctg2 8x) =8(cos2 8x)
=8(cos2 8x)
Započni rešavanje
Počni ponovo
Konačno rešenje
Sakrij konačno rešenje
Čitavo rešenje!
Sakrij čitavo rešenje!
Tteorija
Sakrij teoriju