ID185. zadatak

Geometrija → Trigonometrija → Uprošćavanje trigonometrijskih izraza
[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 5] [Broj karaktera: 0]

Uprostite sledeći izraz:

sin4α+cos2α+sin2α·cos2α

sin4α+cos2α+sin2α·cos2α =sin2αsin2α+cos2α+cos2α =sin2α·1+cos2α =sin2α+cos2α =1
sin4α+cos2α+sin2α·cos2α=1
Započni rešavanje
Počni ponovo
Konačno rešenje
Sakrij konačno rešenje
Čitavo rešenje!
Sakrij čitavo rešenje!
Tteorija
Sakrij teoriju