ID177. zadatak

Geometrija → Trigonometrija → Uprošćavanje trigonometrijskih izraza
[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 1] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 11] [Broj karaktera: 0]

Uprostite sledeći izraz:

1+ctg 2x·ctg xtgx + ctg x

1+ctg 2x·ctg xtgx + ctg x =1+cos 2xsin 2x·cos xsin xsin xcos x +cos xsin x =sin 2x·sin x+cos 2x·cosxsin 2x·sin xsin2x+cos2xsin x·cos x =cos 2x-xsin 2x·sin x1sin x·cos x =cos xsin 2x·sin x1sin x·cos x =sin x·cos2xsin 2x·sin x =sin x·cos2x2sin x·cos x·sin x =sin x·cos2x2sin x·cos x·sin x =cos x2sin x =12cos xsin x =12ctg x
TRAŽIM POMOĆ!
1+ctg 2x·ctg xtg x + ctg x=12·ctg x
Započni rešavanje
Počni ponovo
Konačno rešenje
Sakrij konačno rešenje
Čitavo rešenje!
Sakrij čitavo rešenje!
Tteorija
Sakrij teoriju