ID149. zadatak

Matematička analiza → Diferencijalni račun → Izvodi trigonometrijskih funkcija
[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 2] [Broj karaktera: 0]

Iračunajte izvod donje funkcije.

y=2sin x-3cos x

y=2sin x-3cos x y'=2cos x+3sin x
y'=2cos x+3sin x

f±g'=f'±g'

c·f'=c·f'

ddxsin x=cos x

ddxcos x=-sin x

Započni rešavanje
Počni ponovo
Konačno rešenje
Sakrij konačno rešenje
Čitavo rešenje!
Sakrij čitavo rešenje!
Tteorija
Sakrij teoriju