ID148. zadatak

Algebra → Kombpleksni brojevi → Összetett feladatok
[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 7] [Broj karaktera: 0]

Izrčunajte sledeći izraz:

f(z)=-z3+3z2+z+2f(3+2i)=?

f(3+2i) =-3+2i3+33+2i2+3+2i+2 =-27+3·32·2i+3·3·2i2+2i3+3·9+2·3·2i+2i2+3+2i+2 =-27+54i+9·4i2+8i3+3·9+12i+4i2+3+2i+2 =-27-54i-36-1-8-i+27+36i+12(-1)+3+2i+2 =+36-12+3+2+(-54+8+36+2)i =29-8i
f(3+2i)=29-8i
Započni rešavanje
Počni ponovo
Konačno rešenje
Sakrij konačno rešenje
Čitavo rešenje!
Sakrij čitavo rešenje!
Tteorija
Sakrij teoriju