ID140. zadatak

Matematička analiza → Diferencijalni račun → Izvodi eksponencijalnih funkicja
[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 4] [Broj karaktera: 0]

Iračunajte izvod donje funkcije.

y=66x+x

gx=6x+x y=6g y'=6gg'·ln 6 g'=6+12·x-12=6+12x y'=66x+x·6+12x·ln 6
y'=66x+x·6+12x·ln 6

daxdx=ax·ln a

ddxx=12x

ddxfgx=dfdg·dgdx=f'g·g'x

Započni rešavanje
Počni ponovo
Konačno rešenje
Sakrij konačno rešenje
Čitavo rešenje!
Sakrij čitavo rešenje!
Tteorija
Sakrij teoriju