ID135. zadatak

Matematička analiza → Diferencijalni račun → Izvodi eksponencijalnih funkicja
[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 6] [Broj karaktera: 0]

Iračunajte izvod donje funkcije.

y=5ex-3e2x

y=5ex-3e2x gx=2x  g=2x y=5ex-3eg y'=5ex-3·eg·g' g'=2 y'=5ex-3·e2x·2 y'=5ex-6e2x
5ex-6e2x

ddxex=ex

ddxfgx=dfdg·dgdx=f'g·g'x

Započni rešavanje
Počni ponovo
Konačno rešenje
Sakrij konačno rešenje
Čitavo rešenje!
Sakrij čitavo rešenje!
Tteorija
Sakrij teoriju