ID134. zadatak

Algebra → Stepenovanje → Stepenovanje, pojam i osobine
[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 11] [Broj karaktera: 0]

Izrčunajte sledeći izraz:

2x+2-x22-2x-2-x22

2x+2-x22-2x-2-x22 =2x+12x222-2x-12x222 =2x·2x+12x2221-2x·2x-12x2221 =22x+1222·22x-22x-1222·22x =22x+12-22x-1222x+2 =22x2+2·22x·1+1-22x2-22x·2+12·+2 =24x+22x+1+1-24x+22x+1-122x-2 =2·22x+122x+2 =22x+1+122x+2 =22x+222x+2 =1
2x+2-x22-2x-2-x22=1
Započni rešavanje
Počni ponovo
Konačno rešenje
Sakrij konačno rešenje
Čitavo rešenje!
Sakrij čitavo rešenje!
Tteorija
Sakrij teoriju