ID126. zadatak

Algebra → Kombpleksni brojevi → Komplex számok szorzása
[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 6] [Broj karaktera: 0]

Izrčunajte sledeći izraz:

(3-4i)(3+4i)

(3-4i)(3+4i) =32-4i2 =9-42·i2 =9-16·-1 =9+16 =25
3-4i(3+4i)=25

a2-b2=a-ba+b

i=-1 ; i2=-1

Započni rešavanje
Počni ponovo
Konačno rešenje
Sakrij konačno rešenje
Čitavo rešenje!
Sakrij čitavo rešenje!
Tteorija
Sakrij teoriju