ID119. zadatak

Algebra → Stepenovanje → Stepenovanje, pojam i osobine
[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 6] [Broj karaktera: 0]

Izrčunajte sledeći izraz:

2a25b-2÷10a-36b-1

2a25b-2÷10a-36b-1 =2a2b25÷10b6a3 =2a2b25·6a310b =2·6a5b25·10b =2·6a5b25·2·5b =625a5b
2a25b-2÷10a-36b-1=625a5b
Započni rešavanje
Počni ponovo
Konačno rešenje
Sakrij konačno rešenje
Čitavo rešenje!
Sakrij čitavo rešenje!
Tteorija
Sakrij teoriju