ID115. zadatak

Algebra → Kombpleksni brojevi → Komplex számok osztása
[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 5] [Broj karaktera: 0]

Izrčunajte sledeći izraz:

2+i2-i+2-i2+i

2+i2-i+2-i2+i =2+i2+2-i 22-i2+i =4+4i+i2+4-4i+i24-i2 =4+4-1-14--1 =65
2+i2-i+2-i2+i=65

a2-b2=a-ba+b

a+b2=a2+2ab+b2

i=-1 ; i2=-1

Započni rešavanje
Počni ponovo
Konačno rešenje
Sakrij konačno rešenje
Čitavo rešenje!
Sakrij čitavo rešenje!
Tteorija
Sakrij teoriju